Diensten

Objectbeveiliging

Beveiligen is het geheel van maatregelen die worden genomen om een object te beschermen tegen schadelijke invloeden die van binnenuit of van buitenaf komen. Ieder object loopt risico’s op schadelijke invloeden. Dit zijn ongewenste gebeurtenissen die schadelijk kunnen zijn voor het object, goederen die zich daar bevinden en /of voor personen. Voordat een onderneming of instelling goede beveiligingsmaatregelen kan nemen, moet daar eerst over worden nagedacht. Veel ondernemingen of instellingen hebben daarom het volgende onderzocht: Welke risico’s lopen we? Hoe groot zijn de risico’s? Hoe reëel is de kans dat er een ongewenste gebeurtenis plaatsvindt? Wat zijn de gevolgen van ongewenste gebeurtenissen? Zo’n onderzoek heet een risicoanalyse. Deze analyse bepaalt de vorm(en) van beveiliging die de onderneming moet nemen.

 

Toezichthouder(s)

De toezichthouder houd het toezicht op publieke domeinen zoals wijken, stations en winkelcentra. Maar ook bijvoorbeeld het toezicht in openbare ruimten, in uitgaansgebieden of toezicht bij het parkeerbeheer. We spreken mensen aan, signaleren onregelmatigheden en zorgen met onze aanwezigheid en alertheid voor een prettig en veilig klimaat in de buurt. Door onze inzet neemt de veiligheid en het veiligheidsgevoel aanzienlijk toe. Surveilleren, mensen helpen, wetsovertreders aanhouden: het zijn allemaal taken voor de toezichthouder.

 

Ad Hoc Services

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een tijdelijke beveiligingsoplossing nodig heeft. Bijvoorbeeld bij renovatie- en of nieuwbouwprojecten ontstaan in de laatste weken of dagen voor de oplevering vaak problemen en is extra toezicht van de woningen geen overbodige luxe om diefstal en vandalisme te voorkomen. Ook kunnen situaties ontstaan waarbij tijdelijke beveiliging / bewaking noodzakelijk is. Brand, diefstal, stroomstoringen, defecte alarminstallaties en het eventueel uitvallen van eigen beveiligingspersoneel zijn voorbeelden van situaties waarbij tijdelijke beveiliging noodzakelijk is.

 

Receptiediensten

De receptiedienst is meestal het eerste contact dat een relatie met u en de andere bedrijven heeft. In de praktijk betekent dit dus dat uw receptie dagelijks bezet dient te zijn met gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers die bekend zijn met uw organisatie. Wij kunnen u verschillende vormen van dienstverlening aanbieden. Het verschil in deze functies wordt vooral bepaald door de zwaarte van de uit te voeren werkzaamheden. Onze beveiligingsmedewerkers kunnen in burger, in uniform of zelfs in het uniform van uw eigen bedrijf diensten bij u verrichten. Van het ontvangen en registreren van bezoekers, sleutelbeheer, het beantwoorden van de telefoon tot het uitvoeren van lichte administratieve werkzaamheden en andere werkzaamheden, staan onze mensen graag voor u klaar. Onze beveiligingsmedewerkers zijn ook uitstekend in te zetten voor ondersteuning van de facilitaire organisatie, waarbij ze zelfstandig vragen, klachten en storingen kunnen afhandelen.